Tag: data model

  • Mô hình dữ liệu ngành (tiêu chuẩn)

    Dịch từ bài Industry (Standard) Data Models của Matthew Bradley (đang là Senior Data Architect của KPMG UK) vào tháng 10.2021. Khái niệm về mô hình dữ liệu ngành (IDM – Industry Data Model) dường như lại một lần nữa được quan tâm, với sự kiện đáng chú ý Microsoft mua lại ADRM Software, nhà […]