Browsed by
Category: Reading

Review sách “Dự án Phượng Hoàng”

Review sách “Dự án Phượng Hoàng”

[đọc sách cuối tuần] Về cuốn “Dự án Phượng Hoàng” Sách trên Amazon: link Sách trên Alphabook: link Bao nhiêu băn khoăn trong quãng đường triển một khai hệ thống phần mềm cho khách hàng đã dẫn tôi đến quyển sách bày. Trong đầu lúc này là ngồn ngộn những vấn đề từ phát triển, hạ tầng, vận hành phần mềm đến những change management liên quan đến hoạt động sản xuất ở nhà máy, đến năng lực của đội ngũ IT…

Read More Read More