Browsed by
Category: Data

Mô hình dữ liệu ngành (tiêu chuẩn)

Mô hình dữ liệu ngành (tiêu chuẩn)

Dịch từ bài Industry (Standard) Data Models của Matthew Bradley (đang là Senior Data Architect của KPMG UK) vào tháng 10.2021. Khái niệm về mô hình dữ liệu ngành (IDM – Industry Data Model) dường như lại một lần nữa được quan tâm, với sự kiện đáng chú ý Microsoft mua lại ADRM Software, nhà phát triển hàng đầu về lĩnh vực mô hình dữ liệu ngành. Mô hình dữ liệu ngành IDM là gì? Vậy IDM là gì? Chúng…

Read More Read More

[Azure] Tiêu chí chọn kho dữ liệu

[Azure] Tiêu chí chọn kho dữ liệu

Dịch từ bài gốc Criteria for choosing a data store (sử dụng Google Translate) Bài viết này mô tả các tiêu chí so sánh bạn nên sử dụng khi đánh giá một kho dữ liệu trên nền tảng Microsoft Azure. Mục đích là giúp bạn xác định loại lưu trữ dữ liệu nào có thể đáp ứng các yêu cầu của giải pháp của bạn. Bài viết có những khái niệm rất cơ bản cần nhớ. Xem xét chung: Hãy…

Read More Read More