Browsed by
Category: Azure

[Azure] Tiêu chí chọn kho dữ liệu

[Azure] Tiêu chí chọn kho dữ liệu

Dịch từ bài gốc Criteria for choosing a data store (sử dụng Google Translate) Bài viết này mô tả các tiêu chí so sánh bạn nên sử dụng khi đánh giá một kho dữ liệu trên nền tảng Microsoft Azure. Mục đích là giúp bạn xác định loại lưu trữ dữ liệu nào có thể đáp ứng các yêu cầu của giải pháp của bạn. Bài viết có những khái niệm rất cơ bản cần nhớ. Xem xét chung: Hãy…

Read More Read More