Những thói quen cần giữ lại khi cuộc sống ngày một bận rộn

Những thói quen cần giữ lại khi cuộc sống ngày một bận rộn

Bài viết gốc “When Life Gets Busy, Focus on a Few Key Habits” đăng HBR 28.05.2019

Đại dịch Covid làm đảo lộn mọi thứ quy mô toàn cầu, quy mô quốc gia cũng như ở mức độ gia đình và cá nhân, mọi chuyện xấu đi trong tương lai gần, chưa biết chính xác lúc nào sẽ hết bất ổn. Đây lại là lúc bản thân và gia đình có những bước nhảy, con cái nghỉ học lâu dài vì trường học đóng cửa, mọi thứ chẳng còn dễ suy tính như trước.

Bài viết của các tác giả dù chưa sâu nhưng đủ để mỗi người có gợi ý về những thói quen cần duy trì thường xuyên trong thời điểm này.!

Comments are closed.