Browsed by
Month: July 2020

Are you a high-performing PreSales Solution Consultant?

Are you a high-performing PreSales Solution Consultant?

Sau gần 1 năm làm presales, tôi văn băn khoăn điều gì chứng minh năng lực của một PreSales/ Solution Engineer/ Sales Consultant? Trong bài “Are you a high-performing PreSales Solution Consultant?”, Don Carmichael đã cố gắng trả lời một vài điểm cho câu hỏi trên. Bằng cách nào? Tác giả đi hỏi 2 PreSales Managers, thuộc 2 công ty khác nhau, tạm gọi là cty A và cty B, xem họ định nghĩa “năng lực presales” như thế nào. PreSales…

Read More Read More

Review sách “Dự án Phượng Hoàng”

Review sách “Dự án Phượng Hoàng”

[đọc sách cuối tuần] Về cuốn “Dự án Phượng Hoàng” Sách trên Amazon: link Sách trên Alphabook: link Bao nhiêu băn khoăn trong quãng đường triển một khai hệ thống phần mềm cho khách hàng đã dẫn tôi đến quyển sách bày. Trong đầu lúc này là ngồn ngộn những vấn đề từ phát triển, hạ tầng, vận hành phần mềm đến những change management liên quan đến hoạt động sản xuất ở nhà máy, đến năng lực của đội ngũ IT…

Read More Read More