Browsed by
Month: May 2020

Bán thứ khách hàng cần, chỉ thứ khách hàng cần mà thôi!

Bán thứ khách hàng cần, chỉ thứ khách hàng cần mà thôi!

Trong bài “Làm sao để hiểu khách hàng“, việc lắng nghe để hiểu nhu cầu của khách nên là một mối bận tâm lớn của bất kỳ người nào làm “front”. Nhưng khách hàng cần người nghe mình, sau đó “bán cho họ” thứ gì có thể giúp họ, đúng thứ họ đang cần, đem lại giá trị cho business của khách hàng. Trong bài “This is why (some) B2B customers are still buying in the current climate…” viết tháng…

Read More Read More