Browsed by
Month: April 2020

Làm sao để hiểu khách hàng

Làm sao để hiểu khách hàng

Đã hết tháng thứ tư của 2020, tôi cũng vừa hoàn thành việc tiếp xúc, lắng nghe nhu cầu của 5 khách hàng, đạt mục tiêu của Q1 :-). Tranh thủ ghi chép lại một hai suy nghĩ về lần đầu gặp khách hàng. Với tôi, hiểu khách hàng là một việc vô cùng dễ .. mắc sai lầm :-). Bởi chúng ta có thiên hướng áp đặt cái quen thuộc với mình lên ý tứ của khách một cách…

Read More Read More

Ownership, team structure trong dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp

Ownership, team structure trong dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp

Bài này viết này nhằm theo dòng suy nghĩ của bài viết “Ownership and team structure”, đăng trên LinkedIn cá nhân Mr. Minh Nghĩa (Director of Marketplace System at Tiki Corporatio) ngày 19.04.2020. Từ những trải nghiệm trong gần 3 năm vừa qua trong lĩnh vực phát triển phần mềm, nhất là mảng phát triển ứng dụng cho doanh nghiệp trong domain “sản xuất”, bản thân mình cũng trăn trở rất nhiều câu hỏi như Mr. Nghĩa đã nêu ra. Việc…

Read More Read More