Browsed by
Month: May 2019

MES – Những bài học để thành công

MES – Những bài học để thành công

Series bài dịch về MES trong quá trình tìm hiểu về hệ thống này. Bài 1: MES – Những bài học để thành công Bài 2: Vai trò của Center OF Excellence trong việc hiện thực hoá chuyển đổi hoạt động sản xuất Bài 3: “Làm sao để lựa chọn giải pháp MES cho doanh nghiệp bạn”, lược dịch từ bài gốc Now’s the time to get your MES selection going của Francisco Almada Lobo đăng trên Critical Manufacturing ngày 17.03.2020. Bài gốc “The secret to…

Read More Read More